Černé díry „přebitého nosorožce“ se mohly zformovat a zemřít sekundu po velkém třesku | Acamprol

A black circle outlined with a white swirl in a sea of red, blue, yellow and green blobs

Malé prvotní černé díry vytvořené během prvního zlomku sekundy po Velkém třesku mohly mít společnost v podobě ještě menších „přebitých“ černých děr s hmotností nosorožce, která se rychle vypařila.

Tým výzkumníků přišel s teorií, že tyto malé „nosorožčí“ černé díry, které by představovaly zcela nový stav hmoty, by byly až po okraj naplněny „barevným nábojem“. Toto je vlastnost základních částic zvaných kvarky a gluony, která souvisí s jejich vzájemnými silnými silovými interakcemi a nesouvisí s „barvou“ v každodenním slova smyslu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *