Rover Curiosity pokračuje ve sledování možných pozůstatků z marťanské řeky | Acamprol

black and white rocky landscape

Poslední měsíc vozítko NASA Curiosity sledovalo Gediz Vallis, kanál, o kterém se vědci domnívají, že může být fosilií starověké marťanské řeky.

Minulý týden, Zvědavost dosáhl severní stěny Pinnacle Ridge, části skalní stěny, která vyčnívá Údolí Gediz. Ve skutečnosti poté, co Curiosity proplula drsným terénem, ​​aby tak učinila, zjistila, že jižní strana hřebene je splavná.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *